Kurtêlxur,kurtêlxur

Kurtêlxur

A+ A-

Kurtêlxurê kurtêlxur
Mirovekî bê oxir
Hemî riyan li xwe digir
Geh xinize geh sixur
Xwe bi navdikî li her cihî
Dev vekiriye weke gur
Xwe bi nav dikî serdemî
Ji her kesî re xweş bi cir
Lê roviyê heft qulan
Jêr dibêje tu amir
Ew jî ji xwe re bi hêvî
Bi qapane û bi tirr
Ew xwe nade bi tu kesî
Tu kes nine jê pîstir
***
Kurtêlxurê bê mikûs
Bi nav dibe bê namûs
Durişma wî tim pere
Ku bibêjnê qundere
Ew ne xeme ku dilûs
Ew ne xeme dizire
Wisa dijî bu "filûs "
Di kepê de nabhur
***
Çi mirovê pûzîtîv
Her tişt jê re posesîv
Lê ew maka negativ
Bi sivkayî xwe dipîv
Yan pêlave yan balîv
Bi xapandina nîv hizir
***
Wey bedewo xweş bedew
Gotin xweş in lê derew
Li her derê roj û şew
Li ber çavan wek sikir
***
Xwelî sero xwe difroş
Ji paşî de dibe ttoş
Ji dijmin re xwe didoş
Geh bi ço ye geh bi hoş
Ev mirovê ser beroş
Çi diklê di hundir?
***
Kurtêlxurê şaş û maş
Geh aşvane geh qeraş
Talan dibe ji pêş û paş
Ji derdora xwe manaş
Çi dimîne dimirî laş
Hişkolekî wek çekur?
***
Bi nav dibê derçûnek
Ji xwe re dikê hebûnek
Ger ber çav be meymûnek
Li ber destan sabûnek
Lê ya rastir ew qûnek
Xwe difroşe bi pûnek
Li ser civakê berbzir
***
Xwe bi nav dike lê vala
Mirovekî dil kala
Ji pîstiyê re mirtala
Ji xepokê re hevala
Ji qenciyê re goncala
Bi ser xwe de dinala
Lê jê dertê zit û zir
***
Ev dema me ya star
Bi kurtêlxwerên bê cimar
Her tişt ketî bin bazar
Bi kurtêlxuriyê tînin xwar
Me jî xwelî li serî kir
***
Kutêlxurê min da "dû"
Çi rû şiştî ew çi rû
Ji bo kepê "hatû û çû"
Ji bêhn jê tê ev çi "gû"
Ji kepê re xwe disû
Ev çi lete ev çi sir?

Kurtêlxurê ji kurtêl
Xwe lê dide weke pêl
Nagelîne bi hêz û hêl
Kurtêlxurê dev hêştir
***
Kurtêlxurên sînoran
Kurtêlxurên derdoran
Kurtêlxurên civatan
Kurtêlxurên welatan
Kurtêlxurên gondiyan
Kurtêlxurên bajarvan
Kurtêlxurên me kurdan
Kurtêlxurên partisan
Kutêlxurên mizgeftan
Kurtêlxurên li rêyan
Kurtêlxurên bi sezan
Bê jimar in bê pîvan
Kurtêlxurên bi rojan
Kurtêlxurên bi salan
Kurtêlxurên dil û can
Kurtêlxurên ber çavan
Kurtêlxurên bê semyan
Kurtêlxurên bi maskan
Kurtêlxurên ser destan
Kurtêlxurên bo mûçeyan
Kurtêlxurên mûdêlan
Kurtêlxurên rahênan
Kurtêlxurên centilam
Kurtêlxurên dûvikan
Kurtêlxurên destpelan
Kurtêlxurên nivîsan
Nivîser in şabaşvan
Ji bo kepa xwe qurban
Ji xwe bi hêvî bi qapan
Bi gotinên xwedî şan
Xwe dihêlin li ber çavan
Kurtêlxurên govendan
Kurtêlxurên helkeftan
Kurtêlxurên ser masan
Kurtêlxurên ber deriyan
Kurtêlxurên bi peyman
Kurtêlxurên bi sed ziman
Kurtêlxurên têne gan
Ji mirovên benda wan
Kurtêlxurên bê hedan
Kurtêlxurên slogan
Kurtêlxurên finasan
Kurtêlxurên pêwîstan
Kurtêlxurên bi rengan
Kurtêlxurên bi nifşan
Sipî reş in an bê wan
Kurtêlxurên bi krasan
Kurtêlxurên bi bedlan
Ji jinan û ji mêran
Ji pîran û ji xortan
Kurtêlxurên bi pilan
Bi pîlan û bi pêlan
Kurtêlxurên bi kertan
Kurtêlxurên bê wijdan
Ku xwe didin bi qirûşan
Kurtêlxurên kurtêlxur
***
Pirsgirêka me kurdan
Ger bi nav be bi nîşan
Wek hatiye ser pelan
Mezintir e ji navan
Girîngtir e ji peyvan
Kurd in çima li paş man
Ev pirtûka ser bivir
Ku bi navê kurtêlxur
Min avêtî nav deman
Ku ev kî ne vir û wir!

Duhok –Bêmêjo


Gotinên miftehî :